A1R

Renovace historického nábytku

Ruční práce, tradiční postupy a nejlepší materiály.

jak probíhá renovace

ručně, poctivě a s nejlepšími materiály

Každý kus je dnes již originálem a tak k němu přistupujeme. Při této činnosti se spojují především dvě řemesla, a to umělecká truhlařinačalounictví. Z pohledu truhlařiny se snažíme zachovávat veškeré dřevěné části, které projdou petrifikací a obnovou povrchu. Z pohledu čalounictví je ovšem postup komplikovanější a to do té míry, že životnost potahových látek a výplňových materiálů již dávno vzala za své. Nezřídka se stává, že onen kus prošel za dobu své existence již několikrát přečalouněním, tudíž nelze s jistotou určit, jak vypadal při svém vzniku. Pokud je to jen trochu možné, snažíme se zachovat etiku restaurovánízvolit materiály a látky, které v co největší možné míře odkazují na dobu či původní stav.

  • logo_01.jpg
  • logo_02.jpg
  • logo_03.jpg
  • logo_04.jpg
  • logo_05.jpg
  • logo_06.jpg
  • logo_07.jpg
  • logo_08.jpg

renovujeme ručně a zachováváme historii produktu s využitím nejlepších materiálů

Každý kousek nábytku má svou vlastní historii, někdy byla hodně složitá a dramatická, jindy poklidná. Nikdy však obyčejná. Již v době zrození se jednalo o nábytek osobitý a kvalitní. Jeho majitelé to věděli. U nás se jeho příběh posune dál, někdy stačí trochu popostrčit, jindy mu musíme doslova vdechnout nový život. Jak tento příběh bude pokračovat, záleží pouze na vás.

nový e-shop Anglické koberce